Postav svůj život na pevném základě!

neděle 20. leden | 17:00
 
Jak najít pomoc v tomto světě
 
Pomoc v tomto světě nehledej
 
tématem nás provede:

Karel KÁŇA

pastor AC Břeclav

AC Slavkov u Brna | Synagoga | Koláčkovo nám. | 728 759 481

 

AC Slavkov u Brna
acslavkov@gmail.com

vedoucí pro Slavkov u Brna
Martina Zachrlová
+420 728 759 481

pastor KC NADĚJE Bučovice
Jiří Pospíšil
+420 739 600 008

 
Naše letní akci MINI-MĚSTEČKO - miniSlavkov - již skončila, zde jsou fotografie a videa: mini Slavkov 2018
 
 
Termíny našich setkání | skupinka Discovery - středa 17:00 | bohoslužba - 3. neděle v měsíci 17:00 | osobní setkání dle domluvy | všechna naše setkání probíhají v Slavkovské synagoze, Koláčkovo náměstí - mapka | jsou otevřená pro širokou veřejnost - veřící, nevěřící, hledající... | tešíme se na setkání s Vámi !!!

 

Pokud byste chtěli být mailem informování o našich následných akcích, pošlete nám o tom informaci ve vzkazech. S pozdravem... 

Martina Zachrlová (vedoucí pro Slavkov u Brna)

Apoštolská církev SLAVKOV u BRNA:

    Projekt nového sboru Apoštolské církve ve Slavkově u Brna je vyjádřením touhy křesťanů Apoštolské církve Bučovice a Vyškov v rámci Projektu zakládání sborů NOE. Máme snahu založit nové sbory v okolí Vyškova - a jedním z měst je i Slavkov u Brna. Z úvodu chceme založit křesťanskou skupinku a následně začít bohoslužby pro lidi ze Slavkova a okolí. Hledáme ty, kteří mají tuto společnou tohu na srdci. Pokud patříte mezi ně, ozvěte se...

za AC Bučovice Jiří Pospíšil

Krátké představení církve:

   občas se setkávám s dotazem, co to vůbec Apoštolská církev je, v čem se liší od ostatních církví, jaká jsou její specifika. Rád bych ji tedy představil a napsal něco málo o její činnosti.   Apoštolská církev v ČR patří mezi evangelikální církve. Evangelikalismus označuje konzervativní větev protestantismu, která se vyznačuje důrazem na fakt, že Bible je pro ně jediným zdrojem víry a Božího zjevení; mimoto je pro evangelikály velmi podstatný důraz na evangelizaci, pokání a duchovní znovuzrození člověka. Evangelikální společenství v České republice jsou obvykle malá, ale na druhé straně poměrně živá a rychle rostoucí. To, co se dnes označuje slovem evangelikalismus, bylo dříve v českém prostředí nazýváno probuzenectví.   Z hlediska věrouky a praxe se řadí mezi letniční církve (důraz na působení Ducha svatého, věří v dary uzdravení, zjevení, proroctví, mluvení v jiných jazycích…), které jsou sdruženy celosvětově v „Pentecostal World Conference“ a v rámci Evropy v „Pentecostal European Fellowship“. Apoštolská církev byla povolena a zaregistrována státem v lednu 1989 po desetiletích práce v ilegalitě spojených s pronásledováním. Současný církevní zákon ji zrovnoprávňuje s ostatními křesťanskými církvemi našeho státu. Dokladem tohoto postavení je její členství v Ekumenické radě církví, která sdružuje většinu křesťanských církví České republiky.   Naše bohoslužby jsou provázené moderními písněmi, kázáním na zajímavá témata, svědectvími o Božím jednání v našich životech. Po bohoslužbách si někdy ještě povídáme třeba u kávy a něčeho dobrého k snědku.

   Všechny naše akce jsou otevřené pro veřejnost – tak i Vás co nejsrdečněji zveme na návštěvu.

Proběhlé akce:

   MINIMĚSTEČKO -  již skončilo,
       zde jsou fotografie a videa:
 
        mini Slavkov 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  MINIMĚSTEČKO -  již skončilo,
    zde jsou fotografie a videa:
 
      miniSlavkov 2015
      plakát  2015 :-) i 2014
 
   ...již čtvrtým rokem jsme pro děti Slavkova a okolí dělali miniměstečka a zaregistrovali spousty dětí. Děkujeme všem miniobčánkům, ale též všem rodičům a přátelům, kteří nám pomáhali. Děkujeme i MěÚ Slavkov, který nám v mnoha věcech vyšel vstříc a pomohl ke zdaru celé akce. Fotky a videa z minimestečka jsou v naší fotogalerii - tak se podívejte :-)

 

   ...vyhlížíme další akce, které budeme ve Slavkově pořádat.